Med farlig gods er det nødvendig med ekstra sikring.

Med farlig gods er det nødvendig med ekstra sikring.

Farlig gods er ingen spøk. Man er nødt til å sikre det på en måte som gjør at det er forsvarlig å frakte det over lange avstander. Tankene man fyller med farlig gods er derfor nødt til å være i god stand, samtidig som de må følge standarder og forskrifter for regler om hvordan man skal sikre farlig gods ved […]

Slik kan du bli sjåfør for tank- og bulktransport.

Slik kan du bli sjåfør for tank- og bulktransport.

Mange drømmer om en tilværelse som lastebilsjåfør. Det finnes mange mennesker som bare elsker å kjøre tur og trives aller best bak rattet på et kjøretøy. For mange er kjøretøy en hobby, og det finnes ikke mye som er bedre enn å kunne drive med noe man virkelig liker å gjøre. Dersom man ønsker å bli sjåfør for tank- og […]

Hva er tank- og bulktransport?

Hva er tank- og bulktransport?

Mange lurer kanskje på hva tank- og bulktransport innebærer. Enkelt sagt er dette transport av gods som ligger i løs form i tanken bak på lastebilen. Det vil si at det ikke er pakket i ekstra emballasje og deretter losset på lastebilen, men at det blir losset direkte inn i tanken. Som regel er det gods man trenger store kvantum […]

Dette er viktig å tenke på ved tank- og bulktransport.

Dette er viktig å tenke på ved tank- og bulktransport.

Det kan være mange farer knyttet til tank- og bulktransport. For det første er dette i mange tilfeller transport av såkalt farlig gods, dette vil si at det er økt risiko for at dette godset kan skade mennesker, miljø eller materielle verdier. Derfor er det viktig å legge ekstra vekt på sikring og forsvarlig transport av slik type gods. Det […]