Derfor er det viktig å tenke på miljøet!

Farmer's hands holding a small tree on nature backgroundNår man er sjåfør for tank- og bulktransport er man nødt til å tenke på miljøet mens man er på arbeid. Aller helst bør man kjøre på en måte som fører til at man forurenser minst mulig, det vil si å holde et høyt gir og jevn fart så langt det lar seg gjøre. Når man er såpass mye ute og kjører vil man som regel være godt skikket til å vite hvordan man kjører på en mest mulig miljøvennlig måte. Derfor bør man helst bruke denne metoden for kjøring, slik at man skåner miljøet for unødvendig mye forurensning.

Det er ikke bare kjøretøyet i seg selv som er en miljøfare, men også det farlige godset mange frakter ved slik type transport. Det kan for eksempel være olje eller drivstoff i tanken, som begge deler er svært skadelige for miljøet. Derfor er det viktig at man sikrer lasten veldig godt, men også at man tar noen forhåndsregler og er forberedt på det meste som kan skje, slik at man kan forsøke å gjøre miljøskadene så små som overhode mulig, dersom uhellet skulle skje. Dersom man skulle oppleve en lekkasje eller velt, er det viktig å kontakte nødvendig bistand med en eneste gang.

Man bør helst forsøke å få opp mest mulig av sølet så fort som mulig, dersom en velt skulle forekomme. Miljøskadene fra olje og drivstoff kan få katastrofale følger, som man har sett mange ganger har skjedd ved søl fra oljerigger i havet. Både for miljøet og for dyrene som bor i naturen kan det være katastrofalt med oljesøl. Derfor er det veldig viktig at man som sjåfør for tank- og bulktransport hele tiden tenker på hva som kan skje her og der. Farer kan oppstå hele tiden, og selv om det ikke skjer ofte, betyr det ikke at det ikke er mulig at det kan skje.