Dette er viktig å tenke på ved tank- og bulktransport.

csm_Maersk_P-Class_Illustration_with_two_30x5_Norsepower_Rotor_Sails_eafc85f42aDet kan være mange farer knyttet til tank- og bulktransport. For det første er dette i mange tilfeller transport av såkalt farlig gods, dette vil si at det er økt risiko for at dette godset kan skade mennesker, miljø eller materielle verdier. Derfor er det viktig å legge ekstra vekt på sikring og forsvarlig transport av slik type gods. Det er ikke noe som skal gjøre av hvem som helst, da men må ha opplæring i håndtering og sikring av kjøretøyet, med særlig vekt på hvordan man skal håndtere en nødsituasjon dersom dette skulle oppstå. Man trenger altså spesiell opplæring i dette for å kunne være sjåfør for et slikt kjøretøy.

For det andre er det viktig at sjåførene har det behagelig og trygt i førersetet av et slikt kjøretøy. Dette er viktig fordi man helst skal unngå ulykker. Ulykker med et kjøretøy med tank og bulk, kan få katastrofale følger for både sjåfør og miljø, derfor er det viktig at alle fører av disse kjøretøyene er opplagte og konsentrerte når de er i arbeid. Det er da spesielt viktig at de får nok søvn, da de fleste vet at det ikke er forsvarlig og trygt å kjøre dersom man er søvnig. For at det skal være trygt for både sjåfør og andre trafikanter, er derfor arbeidsgiver nødt til å legge til rette gode boforhold og tilstrekkelig med utstyr for at sjåføren skal ha det behagelig og få hvilt seg ordentlig.

Det tredje man må tenke nøye over er utstyr og kjøretøy. Det er viktig at dette er i god stand, slik at all last ligger trygt inne i tanken. Man bør investere i utstyr av god kvalitet og legge vekt på at sikkerhet kommer først når det gjelder transport av denne typen. Det er ikke bare tanken som bør være av det beste slaget, men også lastebilene man kjører med. Å bruke lastebiler med nye og oppdaterte motorer, bremser og hjelpeutstyr vil være mer trygt for alle involverte parter. Det er altså veldig viktig at man tenker sikkerhet først ved tank- og bulktransport.