HMS knyttet til tank- og bulktransport.

101715986-95575308.1910x1000HMS, eller helse, miljø og sikkerhet, er for mange kjente begreper. De fleste arbeidsplasser har en eller annen form for HMS, og det er veldig viktig at man har forskrifter og lover på hvordan ting skal gjøres og hvilke regler som gjelder for håndtering av spesielt delikate varer. Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape trygge og sikre omgivelser for ansatte. Det er ment til å både sikre et trygt miljø for ansatte og skape et godt arbeidsmiljø, samt sikre anlegg som kan være spesielt farlige. Dette gjelder for alle yrkesgrupper i Norge, men visse arbeidsgrupper er mer utsatt for yrkesskader enn andre, og for disse arbeidsplassen er det ekstra viktig å legge vekt på HMS.

For sjåfører av tank- og bulktransport er det minst like viktig med HMS, som for alle andre. Denne yrkesgruppen er spesielt utsatt for farer og yrkesskader. Dette gjelder både mesteparten av arbeidet de gjør, som er å kjøre, men også i forhold til godset de frakter, som i mange tilfeller er farlig gods. Å sitte stille i samme posisjon, time etter time, kan være en stor påkjenning på kroppen. Derfor er det viktig med et godt regelverk som sikrer gode seter og kompensasjon for eventuelle skader man skulle pådra seg.

Når det gjelder det farlige godset mange yrkessjåfører frakter, er det også mange farer knyttet til dette. Blant annet at det kan oppstå lekkasjer eller at utstyret man bruker ikke er tilstrekkelig for å sikre godset, slik at det er trygt for sjåføren. Det er derfor viktig med forskrifter på hvordan lasten skal sikres og hvordan man skal håndtere den. Forskriftene må ligge til grunn, men det er også veldig viktig at alle bedriftene som driver med tank- og bulktransport følger forskriftene som er gitt til punkt og prikke. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at alle sjåfører har et trygt arbeidsmiljø, men det er også sjåførenes ansvar å gjennomføre rutinesjekker og se til at alt er som det skal være under kjøring.