Hva er tank- og bulktransport?

1200px-Sabrina_I_croppedMange lurer kanskje på hva tank- og bulktransport innebærer. Enkelt sagt er dette transport av gods som ligger i løs form i tanken bak på lastebilen. Det vil si at det ikke er pakket i ekstra emballasje og deretter losset på lastebilen, men at det blir losset direkte inn i tanken.

Som regel er det gods man trenger store kvantum av, som blir fraktet på denne måten. Samtidig er det gods som trenger spesiell lagring og emballasje for at det skal bli fraktet på en trygg måte. Da er det beste å direkte losse det på tanken på lastebilen, for å spare plass som ekstra emballasje ville tatt opp.

Eksempler på type bulklast er olje, gass og kull. Dette inneholder da også drivstoff som tankbiler kjører rundt til bensinstasjoner og fyller på. Som de fleste vet er ikke olje og gass særlig bra for miljøet dersom det skulle lekke ut, derfor er det viktig at man bruker tanker av god kvalitet og som holder alt innholdet inni tanken gjennom frakt.

Det er viktig at man tar transport av slik type gods alvorlig, fordi det er karakterisert som farlig gods i mange tilfeller. At man bruker ny teknologi på både tanker og kjøretøy er derfor helt essensielt for at man skal kunne frakte godset på en trygg og forsvarlig måte, samtidig som det skal være i tråd med regler og forskrifter.

Fordi det er et strengt regelverk knyttet til dette, vil det ligge mye ansvar hos sjåfører av tank- og bulktransport. Sjåførene må gjennom kurs og opplæring, ikke bare før de kan begynne å en slik jobb, men også løpende ettersom man finner nye metoder for frakt og bedre sikkerhetstiltak. Det er viktig at alle sjåfører er klare over alle farene knyttet til dette arbeidet og vet hva som skal gjøres dersom man skulle være uheldig en dag.