Livet som yrkessjåfør.

Livet som yrkessjåfør.

Livet som yrkessjåfør kan by på lange dager og mye tid tilbragt i ensomhet. Norge er et langstrakt land, og noen ganger kan dette bety at man er borte i flere dager i strekk dersom noe skal fraktes fra den ene enden til den andre. Sjåfører av tank- og bulktransport har mye ansvar og mange ting de må tenke på […]

HMS knyttet til tank- og bulktransport.

HMS knyttet til tank- og bulktransport.

HMS, eller helse, miljø og sikkerhet, er for mange kjente begreper. De fleste arbeidsplasser har en eller annen form for HMS, og det er veldig viktig at man har forskrifter og lover på hvordan ting skal gjøres og hvilke regler som gjelder for håndtering av spesielt delikate varer. Helse, miljø og sikkerhet handler om å skape trygge og sikre omgivelser […]

Derfor er sikkerhet viktig.

Derfor er sikkerhet viktig.

Som sjåfør for tank- og bulktransport er det alltid viktig å tenke på sikkerhet. Det er mye som må være i orden når man driver med dette yrket, derfor må man hele tiden tenke på farer som kan oppstå og være forberedt på det meste som kan skje. Mange mennesker liker å drive med spill på nettet i fritiden, og […]

Derfor er det viktig å tenke på miljøet!

Farmer's hands holding a small tree on nature background

Når man er sjåfør for tank- og bulktransport er man nødt til å tenke på miljøet mens man er på arbeid. Aller helst bør man kjøre på en måte som fører til at man forurenser minst mulig, det vil si å holde et høyt gir og jevn fart så langt det lar seg gjøre. Når man er såpass mye ute […]