Tank- og bulktransport.

På disse sidene vil du finne informasjon om tank- og bulktransport i Norge. Det finnes mange farer og ting man må være obs på ved slik type transport, derfor vil disse sidene også gi deg informasjon om helse, miljø og sikkerhet, knyttet til dette. Det kan være lurt for deg som privatperson å være klar over hvilke farer som knyttes til slik type transport, fordi du som trafikant kan møte på lastebiler med denne typen last.

Slik transport foregår over hele Norge, og i visse tilfeller må godset fraktes langt. Man ønsker som regel å imøtekomme kundenes behov og ønsker, men det er også viktig å tenke på de ansattes behov og rettigheter. Sjåførene har i visse tilfeller lange turer foran seg, derfor er det veldig viktig med godt regelverk knyttet til arbeidsvilkår. Å følge regelverk og lover er derfor veldig viktig for bedrifter som holder på med denne typen transport.

Det er ikke bare regelverk knyttet til de ansatte det er lurt å tenke på, men også i forhold til miljø og ytre omgivelser. Det som blir transportert med tank- og bulktransport anses som farlig gods, derfor må man være ekstra påpasselig ved sikring av last. Alt utstyr må til enhver tid være i topp stand, samtidig som det må foretas rutinemessige sjekker av alt utstyr som benyttes. Dette er veldig viktig å gjøre, ikke bare for å sikre lasten, men også for å sikre miljøet mot store forurensninger dersom uhellet skulle skje.

Disse sidene vil altså gi deg all informasjonen du har behov for når det gjelder tank- og bulktransport. Det er mange ting man må tenke over ved denne typen transport, derfor er det viktig å sette seg godt inn i hva det innebærer og hva det er, før man eventuelt skulle gå inn i denne bransjen.